UPC : Escola tècnica superior d'enginyeria de telecomunicació de barcelona

Graus

Ciències i tecnologies de telecomunicació Enginyeria i Arquitectura
Ciències i tecnologies de telecomunicació / enginyeria de sistemes audiovisuals / enginyeria de sistemes de telecomunicació / enginyeria de sistemes electrònics / enginyeria telemàtica (inclou xarxes i internet) (agrupació) Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de sistemes audiovisuals Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de sistemes de telecomunicació Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de sistemes electrònics Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria electrònica de telecomunicació Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria física Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria telemàtica Enginyeria i Arquitectura

Màsters

Enginyeria de telecomunicació Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria electrònica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria electrònica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria fotònica, nanofotònica i biofotònica / european master in photonics engineering, nanophotonics and biophotonics Ciències
Enginyeria telemàtica Enginyeria i Arquitectura
Física per a l'enginyeria / engineering physics Ciències
Fotònica Ciències
Fotònica/photonics Ciències
Investigació en tecnologies de la informació i comunicació Enginyeria i Arquitectura
Investigació en tecnologies de la informació i la comunicació Enginyeria i Arquitectura
Tecnologies de la informació i la comunicació Enginyeria i Arquitectura