UPC : Escola tècnica superior d'enginyers de camins, canals i ports de barcelona

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 242
Univ. Batx. / COU 53
Altres accessos 29
FP2, CFGS 17
Univ. FP2 / CFGS 9
Diplomat, llicenciat 8
Total 358

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000395 Enginyeria civil 195 274 117 132
GRAU00000440 Enginyeria de la construcció 174 351 145 132
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 369 625 262 264

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 331
Assignació 2a opció 37
Assignació 3a opció 14
Assignació 4a opció 14

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats