Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés
10-11 20 8
11-12 0 10

Procedència dels estudiants de nou ingrés

  • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres