Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria civil
 • Enginyeria Civil (Docència en Anglès) (Àmbit de Camins, Canals i Ports)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 140 281 135 100% 218 67,35% 0 ND
11-12 140 195 135 98,58% 340 74,63% 0 ND
12-13 140 152 143 87,32% 439 79,66% 0 ND
13-14 140 162 141 95,68% 529 76,26% 40 98%
14-15 120 162 128 94,49% 541 77,42% 102 92%
15-16 120 126 120 94,62% 484 74,67% 79 91%
16-17 120 112 111 96,81% 443 75,12% 84 90%
17-18 120 116 116 89,62% 427 74,85% 79 90%
18-19 120 98 121 69,72% 432 67,79% 53 87%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)