Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 513
Dona 149
Total 662

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 149
Home 513

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10