Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 351
Demanda 1a opció 174
Demanda 3a opció 145
Demanda 2a opció 132

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 174
Assignació 2a opció 34
Assignació 3a opció 12
Assignació 4a opció 11

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 6 a <7 128
De 5 a <6 125
De 7 a <8 121
De 8 a <9 113
Sense informar 99
De 9 a <10 84
De 10 a <11 74
De 11 a <12 11
Total 755

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 97
Univ. Batx. / COU 26
Altres accessos 23
FP2, CFGS 14
Univ. FP2 / CFGS 9
Diplomat, llicenciat 5
Total 174