Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 130 59 78 97,83%
14-15 80 50 71 75%
15-16 80 25 40 56,67%
16-17 80 31 35 100%
17-18 70 26 41 75%
18-19 70 10 36 27,59%

Nota de tall juny

  • Enginyeria de la construcció

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 41
Altres accessos 20
Univ. Batx. / COU 6
FP2, CFGS 4
Total 71