Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria geològica

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 50 37 52 88,57% 67 38,61% 0 ND
11-12 0 0 49 97,22% 85 48,15% 0 ND
12-13 40 26 39 95,65% 90 55,43% 0 ND
13-14 40 12 27 100% 89 65,52% 0 ND
14-15 40 11 18 90,91% 90 64,27% 4 93%
15-16 40 15 31 81,82% 97 63,62% 13 91%
16-17 40 17 14 100% 70 65,44% 9 83%
17-18 0 0 ND ND 54 79,38% 13 79%
18-19 ND ND ND ND 39 76,13% 9 89%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)