Dades de curs acadèmic

  • Any acadèmic :

Evolució: nombre d'alumnes titulats per gènere

  • Dona
  • Home

Nombre d'alumnes titulats, per sexe i edat

  • Dona
  • Home

Evolució de la taxa de rendiment

  • Dona
  • Home

Evolució: % Abandonament a primer curs

  • Dona
  • Home

Màsters: no es calcula l'abandonament dels màsters Erasmus Mundus ni dels coordinats per universitats estrangeres Graus: no es calcula l'abandonament dels estudis dobles