UPC : Facultat d'informàtica de barcelona

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 259
FP2, CFGS 67
Altres accessos 32
Univ. Batx. / COU 30
Univ. FP2 / CFGS 6
Diplomat, llicenciat 2
Més grans de 25 anys 2
Total 398

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000407 Enginyeria informàtica 489 464 195 270

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 433
Assignació 4a opció 7
Assignació 2a opció 6
Assignació 3a opció 2

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats