Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés
10-11 50 28
11-12 50 36
12-13 0 0

Procedència dels estudiants de nou ingrés

  • Estudiants que provenen de la mateixa universitat
  • Estudiants que provenen d'altres univeristats del SUC
  • Estudiants que provenen d'altres univeristats de l'estat
  • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres
  • Sense informar