Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria informàtica

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 400 432 405 94,24% 865 48,7% 0 ND
11-12 400 489 398 98,73% 1.095 59,94% 0 ND
12-13 400 510 409 96,73% 1.275 70,13% 27 99%
13-14 400 515 402 98,99% 1.435 70,85% 110 95%
14-15 400 535 393 99,76% 1.539 74,92% 154 93%
15-16 400 562 436 98,16% 1.619 77,11% 190 87%
16-17 400 551 400 97,46% 1.670 76,89% 229 86%
17-18 400 535 399 87,77% 1.683 79,56% 229 89%
18-19 400 575 398 90,5% 1.723 79,77% 253 87%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)