UPC : Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés
16-17 80 84
17-18 90 90
18-19 90 113

Procedència dels estudiants de nou ingrés

  • Estudiants que provenen de la mateixa universitat
  • Estudiants que provenen d'altres univeristats del SUC
  • Estudiants que provenen d'altres univeristats de l'estat
  • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres