Resum

Nota de tall juny

  • Ciència i Enginyeria de Dades

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
17-18 50 83 56 92,16% 56 76,7% 0 ND
18-19 50 86 51 87,23% 92 89,18% 0 ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctor
  • No doctor

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)