Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 12 a <13 48
De 11 a <12 26
De 13 a 14 21
De 10 a <11 6
De 8 a <9 3
Sense informar 2
De 9 a <10 1
Total 107