Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
17-18 50 83 56 92,16%
18-19 50 86 51 87,23%

Nota de tall juny

  • Ciència i Enginyeria de Dades