UPC : Gestió i anàlisi de dades massives (bdma) / big data management and analytics (bdma)

Alumnes

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats