UPC : Gestió i anàlisi de dades massives (bdma) / big data management and analytics (bdma)

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Procedència dels estudiants de nou ingrés

  • Estudiants que provenen de la mateixa universitat
  • Estudiants que provenen d'altres univeristats de l'estat
  • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres