Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
14-15 20 12 12 100% 8% 0 0%
15-16 20 13 24 97% 54% 3 100%
16-17 20 15 20 94% 93% 3 100%
17-18 20 16 19 94% 56% 2 100%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.