UPC : Escola d'enginyeria de terrassa

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Altres accessos 214
Batx. / COU amb PAU 145
FP2, CFGS 35
Univ. Batx. / COU 22
Univ. FP2 / CFGS 10
Diplomat, llicenciat 6
Més grans de 25 anys 5
Total 437

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000428 Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte 130 193 90 131
GRAU00000307 Enginyeria de sistemes audiovisuals 57 112 67 54
31015 Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química 289 296 180 289
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 476 601 337 474

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 385
Assignació 2a opció 41
Assignació 3a opció 27
Assignació 4a opció 11

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats