Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria de sistemes audiovisuals

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 60 46 75 ND 78 56,19% 0 ND
10-11 60 56 60 83,33% 125 66,01% 0 ND
11-12 60 57 62 80,95% 171 66,73% 0 ND
12-13 60 53 60 76,27% 201 72,02% 19 95%
13-14 60 24 34 82,61% 186 71,71% 24 91%
14-15 60 34 50 88,57% 186 72,78% 34 86%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)