UPC : Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil / enginyeria elèctrica / enginyeria electrònica industrial i automàtica / enginyeria mecànica / enginyeria química

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
09-10 270 287 103 ND
10-11 270 267 72 78,6%
11-12 270 289 97 85,06%
12-13 270 271 124 77,35%
13-14 270 295 226 87,3%
14-15 270 313 199 85,91%

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Altres accessos 199
Total 199