UPC : Escola tècnica superior d'enginyeries industrial i aeronàutica de terrassa

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 265
Altres accessos 18
Univ. Batx. / COU 11
Més grans de 25 anys 5
Diplomat, llicenciat 4
FP2, CFGS 2
Univ. FP2 / CFGS 1
Total 306

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000402 Enginyeria en tecnologies aeroespacials 151 150 57 100
GRAU00000442 Enginyeria en tecnologies industrials 179 268 173 305
GRAU00000404 Enginyeria en vehicles aeroespacials 106 127 48 144
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 436 545 278 549

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 285
Assignació 2a opció 58
Assignació 3a opció 12
Assignació 4a opció 3

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats