Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 370
Dona 66
Total 436

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 66
Home 370

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10