Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 2a opció 305
Demanda 4a opció i posteriors 268
Demanda 1a opció 179
Demanda 3a opció 173

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 152
Assignació 2a opció 31
Assignació 3a opció 12
Assignació 4a opció 2

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 9 a <10 318
De 8 a <9 257
De 10 a <11 152
De 11 a <12 86
De 7 a <8 70
Sense informar 33
De 12 a <13 24
De 6 a <7 9
De 5 a <6 3
De 13 a 14 3
Total 955

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 159
Altres accessos 9
Univ. Batx. / COU 7
FP2, CFGS 2
Diplomat, llicenciat 1
Més grans de 25 anys 1
Total 179