Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria en tecnologies industrials

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 180 196 201 73,87% 248 58,83% 0 ND
11-12 180 179 179 81,67% 436 66,62% 0 ND
12-13 180 151 201 57,35% 600 68,83% 0 ND
13-14 180 157 180 81,14% 729 70,67% 44 95%
14-15 180 174 194 80,2% 826 70,47% 123 87%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)