Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
10-11 180 196 201 73,87%
11-12 180 179 179 81,67%
12-13 180 151 201 57,35%
13-14 180 157 180 81,14%
14-15 180 174 194 80,2%

Nota de tall juny

  • Enginyeria en tecnologies industrials

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11
  • De 11 a <12
  • De 12 a <13

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 169
Univ. Batx. / COU 13
Altres accessos 7
FP2, CFGS 4
Univ. FP2 / CFGS 1
Total 194