Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 791
Dona 152
Total 943

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 152
Home 791

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10