Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 50 74 66 ND 66 73,72% 0 ND
10-11 80 94 90 84,62% 147 76,17% 0 ND
11-12 80 107 96 86,6% 226 78,62% 0 ND
12-13 80 106 103 81,11% 310 83,82% 19 98%
13-14 100 103 118 93,68% 381 81,84% 33 95%
14-15 100 111 102 84,26% 425 79,01% 49 95%
15-16 100 104 107 90,24% 431 77,41% 63 93%
16-17 100 107 120 85% 450 78,89% 71 92%
17-18 100 106 104 81,72% 450 77,87% 68 88%
18-19 100 117 113 86,14% 456 79,15% 60 86%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)