Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 0 0 23 ND 19 89,66% 0 ND
10-11 0 0 28 ND 32 77,14% 0 ND
11-12 0 0 31 ND 66 85,46% 0 ND
12-13 0 0 26 ND 117 77,4% 9 97%
13-14 0 0 9 ND 104 78,28% 14 93%
14-15 0 0 15 ND 111 72,02% 14 90%
15-16 40 0 11 0% 103 73,42% 16 89%
16-17 40 0 11 75% 94 71,45% 16 85%
17-18 0 0 6 0% 80 73,26% 14 80%
18-19 ND ND 3 100% 63 77,48% 16 81%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)