Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 0 0 26 ND 25 88,41% 0 ND
10-11 0 0 22 ND 36 84,81% 0 ND
11-12 0 0 30 ND 57 87,24% 0 ND
12-13 0 0 29 ND 112 79,66% 17 98%
13-14 0 0 14 ND 100 81,46% 10 95%
14-15 0 0 24 ND 119 83,67% 24 93%
15-16 40 0 30 0% 130 77,16% 16 92%
16-17 40 0 37 96,15% 160 76,17% 18 90%
17-18 0 0 18 0% 156 78,76% 28 88%
18-19 ND ND 11 100% 134 81,83% 20 85%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)