Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 0 0 96 ND 81 74,75% 0 ND
10-11 0 0 69 ND 108 78,93% 0 ND
11-12 0 0 61 ND 182 82,11% 0 ND
12-13 0 0 74 ND 316 72,82% 15 98%
13-14 0 0 68 ND 368 75,47% 31 92%
14-15 0 0 53 ND 404 76,78% 48 90%
15-16 120 0 58 0% 432 72,49% 55 87%
16-17 120 0 56 93,02% 424 69,88% 61 89%
17-18 0 0 53 0% 423 73,12% 72 88%
18-19 ND ND 26 77,27% 362 75,68% 70 80%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)