UPC : Enginyeria elèctrica / enginyeria electrònica industrial i automàtica / enginyeria mecànica

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 230 136 88 ND 104 38,16% 0 ND
10-11 200 98 79 78,3% 222 43,83% 0 ND
11-12 200 228 88 87,35% 247 47,36% 0 ND
12-13 200 149 92 80,49% 150 36,23% 0 ND
13-14 200 114 110 88,7% 177 42,29% 0 ND
14-15 200 118 96 84,75% 148 40,78% 0 ND
15-16 0 105 83 ND 133 39,11% 0 ND
16-17 0 119 60 ND 101 38,22% 0 ND
17-18 200 108 86 77,5% 112 27,35% 0 ND
18-19 200 85 102 46,81% 146 42,32% 0 ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)