Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 93
Demanda 1a opció 61
Demanda 3a opció 49
Demanda 2a opció 43

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 47
Assignació 2a opció 2

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 6 a <7 133
De 7 a <8 120
De 5 a <6 113
De 8 a <9 49
Sense informar 40
De 9 a <10 26
De 10 a <11 13
De 11 a <12 4
De 12 a <13 1
Total 499

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 16
Altres accessos 11
FP2, CFGS 8
Univ. Batx. / COU 7
Univ. FP2 / CFGS 2
Més grans de 25 anys 1
Total 45