Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria informàtica

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 30 26 32 100% 32 68,4% 0 ND
11-12 40 61 45 96,67% 69 57,37% 0 ND
12-13 50 45 62 88,89% 118 59,94% 0 ND
13-14 50 23 55 84% 145 58,53% 4 97%
14-15 50 23 58 66,67% 152 58,54% 5 97%
15-16 50 45 55 79,59% 148 61,82% 14 89%
16-17 50 55 67 77,97% 166 61,92% 17 88%
17-18 50 52 60 70,59% 177 65,84% 12 93%
18-19 50 64 65 64,52% 204 66,57% 8 85%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)