Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria de sistemes electrònics

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 30 8 21 100% 23 47,44% 0 ND
11-12 30 19 30 100% 44 61,07% 0 ND
12-13 0 0 3 ND 31 69,8% 0 ND
13-14 0 0 0 ND 26 76,28% 0 ND
14-15 0 0 ND ND 21 76,19% 5 94%
15-16 0 0 ND ND 16 89,38% 13 84%
16-17 0 0 ND ND 3 71,43% 2 68%
17-18 0 0 ND ND 1 100% 1 63%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)