Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 56
Dona 3
Total 59

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 3
Home 56

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10