Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

<5 0
De 5 a <6 0
De 6 a <7 0
De 7 a <8 0
De 8 a <9 0
Sense informar 0
Total 0