UPC : Facultat d'òptica i optometria

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 70
FP2, CFGS 13
Altres accessos 12
Diplomat, llicenciat 7
Univ. Batx. / COU 7
Univ. FP2 / CFGS 3
Total 112

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000214 Òptica i optometria 95 151 48 39

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 95
Assignació 4a opció 19
Assignació 3a opció 12
Assignació 2a opció 9

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats