Resum

Nota de tall juny

 • Òptica i optometria (presencial)
 • Òptica i optometria (semipresencial)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 120 97 127 ND 128 59,74% 0 ND
10-11 120 89 115 86,59% 243 63,03% 0 ND
11-12 120 171 121 90,91% 325 73,56% 0 ND
12-13 120 98 111 83,15% 393 76,1% 27 96%
13-14 120 95 112 90,59% 434 79,09% 54 91%
14-15 120 85 98 95,95% 437 80,82% 91 86%
15-16 100 98 99 90,36% 421 80,49% 76 88%
16-17 100 115 100 92,05% 413 79,12% 79 91%
17-18 90 94 85 76,83% 388 84,66% 67 90%
18-19 90 94 89 79,31% 386 83,98% 87 87%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)