Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 66
Home 40
Total 106

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 66
Home 40

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10