UPC : Escola politècnica superior d'enginyeria de manresa

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 132
FP2, CFGS 43
Univ. Batx. / COU 38
Altres accessos 36
Univ. FP2 / CFGS 12
Diplomat, llicenciat 3
Més grans de 25 anys 3
Més grans de 45 anys 1
Total 268

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000398 Enginyeria de recursos minerals 28 45 14 14
GRAU00000400 Enginyeria de sistemes TIC 39 32 18 12
GRAU00000297 Enginyeria elèctrica 31 64 46 45
GRAU00000298 Enginyeria electrònica industrial i automàtica 45 85 61 62
GRAU00000299 Enginyeria mecànica 94 135 79 76
GRAU00000300 Enginyeria química 42 73 36 23
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 279 434 254 232

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 266
Assignació 2a opció 22
Assignació 3a opció 15
Assignació 4a opció 12

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats