Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria elèctrica
 • Enginyeria de recursos energètics i miners / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 35 10 16 ND 16 37,5% 0 ND
10-11 35 27 40 95,65% 50 61,71% 0 ND
11-12 35 31 32 94,74% 71 63,74% 0 ND
12-13 40 16 27 80% 80 83,76% 4 98%
13-14 0 0 9 ND 70 81,59% 9 96%
14-15 0 0 5 ND 63 86,35% 13 88%
15-16 40 0 4 ND 50 88,64% 16 87%
16-17 0 0 2 ND 31 82,1% 7 95%
17-18 0 0 ND ND 21 91,89% 9 85%
18-19 ND ND ND ND 10 96,08% 7 89%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)