Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 193
Dona 18
Total 211

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 18
Home 193

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10