Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 135
Demanda 1a opció 94
Demanda 3a opció 79
Demanda 2a opció 76

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 86
Assignació 2a opció 6
Assignació 3a opció 5
Assignació 4a opció 4

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

Sense informar 109
De 5 a <6 107
De 6 a <7 93
De 7 a <8 88
De 8 a <9 49
De 9 a <10 21
De 10 a <11 14
De 11 a <12 5
De 12 a <13 2
Total 488

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 34
FP2, CFGS 15
Altres accessos 15
Univ. Batx. / COU 14
Univ. FP2 / CFGS 3
Diplomat, llicenciat 1
Més grans de 25 anys 1
Total 83