Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 0 0 36 ND
14-15 0 0 21 ND
15-16 75 0 17 ND
16-17 60 0 14 100%
17-18 0 0 34 0%
18-19 ND ND 43 75%

Nota de tall juny

  • Enginyeria mecànica
  • Enginyeria de recursos energètics i miners / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química
  • Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació)

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Altres accessos 21
Total 21