Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 39
Dona 36
Total 75

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 36
Home 39

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10