Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 73
Demanda 1a opció 42
Demanda 3a opció 36
Demanda 2a opció 23

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 42
Assignació 2a opció 3
Assignació 4a opció 2
Assignació 3a opció 1

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

Sense informar 42
De 6 a <7 34
De 7 a <8 28
De 5 a <6 25
De 8 a <9 22
De 9 a <10 19
De 10 a <11 10
De 11 a <12 3
Total 183

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 26
Altres accessos 8
FP2, CFGS 3
Univ. Batx. / COU 1
Univ. FP2 / CFGS 1
Total 39