Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 0 0 13 ND
14-15 0 0 10 ND
15-16 40 0 12 ND
16-17 40 0 2 ND
17-18 0 0 14 0%
18-19 ND ND 4 50%

Nota de tall juny

  • Enginyeria química
  • Enginyeria de recursos energètics i miners / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química
  • Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació)

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Altres accessos 10
Total 10