Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria de sistemes TIC

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 30 38 35 91,18% 35 70,42% 0 ND
11-12 30 39 37 97,22% 64 76,65% 0 ND
12-13 40 42 45 100% 95 80,12% 0 ND
13-14 40 35 36 90,91% 114 82,66% 13 98%
14-15 40 44 36 100% 131 83,65% 24 96%
15-16 40 37 41 100% 132 79,99% 20 98%
16-17 40 42 41 100% 137 81,53% 19 95%
17-18 40 49 51 95,92% 154 77,05% 22 95%
18-19 40 40 43 84,62% 155 73,33% 17 91%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)